LINGUADUCT  Prevajanje. Tolmačenje. Lektoriranje. Copywriting.

 SPLOŠNO

STORITVE

IZKUŠNJE

CENE

 

Tekom let sva pridobila izkušnje na več različnih področjih. Tukaj je nekaj reprezentativnih primerov iz širokega spektra prevodov:

 
- tehni
čna besedila:
navodila za uporabo,
razpisne dokumentacije, opis za popravila

 
- turizem:
spletne strani, splo
šni pogoji potovanj, zloženke,  pohodne in kolesarske poti

 
- marketing:

kataloge, časopisna poročila, okrožnice, spletne strani

 
- Evropske zadeve:
mesečno razprave za spletno stran Evropskega Parlamenta, pisna vprašanja, poročila in osnutke poročil, amandmaji, študiji, uredbe, zaščitne znake

 
- pravna besedila (ne sodno overjena):

splošni pogoji, pogodbe, pravni akti, uradni in notarski dokumenti

 
navodila za podjetja:

učbeniki za prodajalce in menedžerje, izročki, preprečevanje nesreč

 
- medicinska in farmacevtska besedila:
sestavine, spletne strani
, navodila

 
- literatura:
č
rtice (v okviru diplomske naloge), prevajalski maraton, besedila za gledališče, pesmice, besedila za stalne razstave in muzeje

Tomaž Kremžar prevajam tudi humanistična besedila iz latinščine in grščine.

 

Linguaduct

 

Linguaduct d.o.o.
Utik 8a

SI - 1217 Vodice
Slovenija

Elektronska poštainfo@linguaduct.eu


Davčna številka: SI83174257
Mati
čna številka: 6203574000
Iban: SI56 6100 0002 1517 469
BIC/SWIFT: HDELSI22Gretel Schoukens

Mobitel:  +386 40 734 780

Tomaž Kremžar
Mobitel:  +386 40 529 989
tomaz.kremzar@linguaduct.euCopyright  © - 2012 - Linguaduct d.o.o.